Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
παραδοσιακά εργαλεία

Παραδοσιακά εργαλεία

Στο μουσείο συναντάμε μια ολοκληρωμένη συλλογή γεωργικών εργαλείων του περασμένου αιώνα, αντιπροσωπευτικά δείγματα των προβιομηχανικών κοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι αγρότες για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και να επεξεργαστούν το σιτάρι. Συναντούμε ένα εύρος, κυρίως ξύλινων αλλά και μεταλλικών εργαλείων, για το όργωμα όπως το αλέτρι ή άροτρο, για το θερισμό τα δρεπάνια και τις παλαμαριές, για το αλώνισμα τη δουκάνη, για το λίχνισμα τα καρπολόγια, το δικούλι και τις τσουγκράνες, για το κοσκίνισμα τα δριμόνια. Οι διαδικασίες που ακολουθούσαν οι αγρότες ξεκινούσαν το φθινόπωρο και ολοκληρώνονταν το επόμενο καλοκαίρι.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΜΑ