Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φίλτρα

Ο μύλος

Η συλλογή αποτελείται από εργαλεία άλεσης και επεξεργασίας του σιταριού, αλλά και μηχανήματα μύλων και παρουσιάζει το βιομηχανικό πλούτο που φιλοξενείται στο μουσείο. Μέσα από τα εκθέματα παρακολουθούμε την πορεία και την εξέλιξη της άλεσης μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Η άλεση του σιταριού είναι μία από τις παλαιότερες παραγωγικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη διατροφή του ανθρώπου, και από τις πρώτες χειροκίνητες διαδικασίες που βιομηχανοποιήθηκαν. Τα βασικά της στάδια είναι το σπάσιμο και το κοσκίνισμα του σιταριού, με σκοπό να ξεχωρίσει ο φλοιός (πίτουρο) από το ενδόσπερμα (αλεύρι). Μετά τη βιομηχανική επανάσταση και τη διάδοση του ηλεκτρισμού, η παραγωγή συγκεντρώθηκε σε βιομηχανικές μονάδες, στα εργοστάσια, και η επεξεργασία του σιταριού γίνεται με τη χρήση ηλεκτροκίνητων μηχανών.