Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
σ

Σφραγίδα

Μαρμάρινη βυζαντινή ευχαριστιακή σφραγίδα (6ος-7ος αι.), από το Κόσοβο.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΜΑ