Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
σφραγίδα

Σφραγίδα

Πήλινη, βυζαντινή, ευχαριστιακή σφραγίδα, πιθανώς 13ου - 14ου αιώνα, από την Ιερουσαλήμ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΜΑ