Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
γ

Σφραγίδα

Αντίγραφο ορειχάλκινης βυζαντινής σφραγίδας του 6ου αιώνα σε σχήμα υποδήματος, με την επιγραφή XAPIC από τη Συρία. Σώζονται πολλές σφραγίδες αυτού του τύπου που χρησίμευαν για τη σφράγιση αγγείων τροφίμων, που περιείχαν κυρίως λάδι και κρασί. Το σχήμα παραπέμπει στη θεϊκή παρουσία. Η θεότητα πέρασε από το ιερό με τις προσφορές και άφησε το αποτύπωμα του ποδιού της. Η χάρη της μεριμνά για την αθφονία και την καλή διατήρηση της τροφής. 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΜΑ