Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φίλτρα

Ευχαριστιακές Σφραγίδες 16ου-17ου αιώνα

Οι σφραγίδες αυτής της εποχής, κατά την οποία ο ελληνισμός τελεί υπό ξένη κυριαρχία (τουρκοκρατία – λατινοκρατία) προέρχονται από τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Μικρά Ασία και τη Ρωσία. Παρατηρείται αδιάλειπτη συνέχεια στην  παράδοση της χάραξης των συμβόλων της θείας ενσάρκωσης, γεγονός που αποδεικνύει τη συσπείρωση του υπόδουλου λαού γύρω από την Ορθοδοξία και τη συμβολή της θρησκείας στη δημιουργία και διατήρηση μιας συντεταγμένης χριστιανικής κοινωνίας. Σε ορισμένες μάλιστα σφραγίδες εντοπίζονται ιδιαιτερότητες, όπως η απουσία των μεριδίων της Θεοτόκου και των αγίων με πολλαπλή επανάληψη του σχήματος του Αμνού.