Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φίλτρα

Ευχαριστιακές Σφραγίδες 17ου-18ου αιώνα

Οι σφραγίδες της ομάδας αυτής προέρχονται από τη Θράκη, την  Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Αττική, την Πελοπόννησο, τη Θάσο, την Κέρκυρα, την Κρήτη. Το 1669, με την πτώση του Χάνδακος, η κυριαρχία των Βενετών στις  ελληνικές χώρες περιορίζεται σημαντικά, και ο γεωγραφικός χώρος, όπου ζουν οι Έλληνες ενοποιείται σχεδόν υπό την κρατική εξουσία των Οθωμανών. Ωστόσο η θρησκεία εξακολουθεί να παίζει πρωταρχικό ρόλο στην κοινωνική ζωή των υποδούλων. Οι σφραγίδες άρτου παρουσιάζουν σταθερότητα και προσήλωση στην παράδοση των προηγούμενων αιώνων, χωρίς αποκλίσεις στο σχεδιασμό τους.