Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φίλτρα

Μεταβυζαντινές ευχαριστιακές σφραγίδες

Ο τύπος της σφραγίδας προσφόρου που χρησιμοποιείται σήμερα καθιερώθηκε στα μεταβυζαντινά χρόνια, καταδεικνύοντας μεγαλύτερη εξέλιξη της ιεροτελεστίας. Κυριαρχεί το κυκλικό σχήμα, που δηλώνει την κοιλία της Θεοτόκου και τη δημιουργία του σύμπαντος κόσμου από το Θεό. Yπάρχουν όμως και αρκετές απλές ορθογώνιες ή σταυρόσχημες, καθώς και ορισμένες διπλές, που προέρχονται από τη Ρωσία. Κατασκευάζονται συνήθως από ξύλο και σπανιότερα από λίθο ή μέταλλο.