Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
σφραγίδα

Σφραγίδα

Μαρμάρινη βυζαντινή ευχαριστιακή σφραγίδα από τη Ρωσία (8ου-15ουαι.).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΜΑ