Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φίλτρα

Ευχαριστιακές Σφραγίδες 18ου-19ου αιώνα

Στην ομάδα περιλαμβάνονται σφραγίδες από τη  Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Αττική, την Πελοπόννησο, τη Θάσο, τα Επτάνησα την Κρήτη. Ο σχεδιασμός των σφραγίδων ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα των προηγούμενων αιώνων, με μία αξιοσημείωτη καινοτομία, που παρατηρείται σε αρκετές σφραγίδες του 19ου αιώνα: χαράσσεται η χρονολογία, πολλές φορές και η ακριβής ημερομηνία, κατασκευής της  σφραγίδας, αλλά και το όνομα του χαράκτη ή του κατόχου.